ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
แบบฟอร์ม

1 แบบคำร้องทั่วไป [2018-05-16]อ่าน:[123]

8 แบบขอสอบป้องกัน [2018-05-16]อ่าน:[110]

10 แบบขอสอบเค้าโครง [2018-05-16]อ่าน:[105]

จำนวนทั้งหมด 13 ข้อมูล
page: [1]

CONTACT

สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร .054-237399 ต่อ 7003
อีเมล์ bundit_lpru@hotmail.com
Copy Right 2017 http://www.grad.lpru.ac.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

จำนวนผู้เข้าชม

LINK