::สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา::
Update:2017-09-13 06:36:11ชม:(306)ครั้ง
ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)


ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-9-13
โดย: grad_01

CONTACT

สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร .054-237399 ต่อ 7003
อีเมล์ bundit_lpru@hotmail.com
Copy Right 2017 http://www.grad.lpru.ac.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

จำนวนผู้เข้าชม

LINK