::สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา::
Update:2017-08-25 06:21:27ชม:(379)ครั้ง
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-8-25
โดย: grad_01

CONTACT

สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร .054-237399 ต่อ 7003
อีเมล์ bundit_lpru@hotmail.com
Copy Right 2017 http://www.grad.lpru.ac.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

จำนวนผู้เข้าชม

LINK