สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะทีมงานบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ณ  ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 
ในวันพฤหัสที่  23  กรกฏาคม  58 ที่ผ่านมา
สามารถเข้าดูรายละเอียดภาพกิจกรรม ได้ที่นี่
                                        


             
ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

 
ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่นี่   แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดยื่นสมัครได้ที่ สนง.บัณฑิตศึกษาห้อง 0716 อาคาร 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันเวลาราชการและ หยุดรับสมัครในวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด กรุณาตรวจสอบก่อนอีกครั้ง

ขยายเวลาการรับสมัคร
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 58

ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา57 
เริ่มต้นสัปดาห์แรก 23-24พ.ค.58
สัปดาห์สุดท้าย 15-16ส.ค.58
ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา57 
เริ่มต้นสัปดาห์แรก 23-24พ.ค.58
สัปดาห์สุดท้าย 15-16ส.ค.58
ปัจจุบัน ปฏิทินวิชาการ ตารางเรียน
 
กำหนด การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 58 และ
กำหนดการลงทะเบียนรายงานตัว

รายละเอียด http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=13464

รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา