สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100 
สายตรง หัวหน้าสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 09-7959-8103 (ผศ.ดร.พรชนก) , 09-5691-9333 (วิทยา)
08-1706-4004 (บงกช) ..โทรศัพท์ภายในอยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุง
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2558

  เริ่มต้นสัปดาห์แรก 16-17 ม.ค. 59
          สัปดาห์สุดท้าย 7-8 พ.ค. 59
    สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา..ยินดีต้อนรับ