สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วารสารออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2558

          เริ่มต้นสัปดาห์แรก 22-23 ส.ค. 58
          สัปดาห์สุดท้าย 26-27 ธ.ค. 58
   กำหนด การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   ปี 58 และกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัว

รายละเอียด http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=13464
   รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา

 
 
 
   สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาและคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม E-Thesis  ณ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันพุธที่  9  กันยายน  58 ที่ผ่านมา