สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย สอบถามรายละเอียดข้อกำหนด และแจ้งชื่อ ที่สาขาวิชาของตนเอง  ก่อน30สค58    
                                   


             
 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2558
        เริ่มต้นสัปดาห์แรก 22-23 ส.ค. 58
         สัปดาห์สุดท้าย 12-13 ธ.ค. 58
   กำหนด การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   ปี 58 และกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัว

รายละเอียด http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=13464
   รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา

 
 
 
 
   สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส
คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรม E-Thesis    ณ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ในวันพุธที่  9  กันยายน  58 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.                                        


             
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558